Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Afrika i förändring - uppdatering Ds. 2002:36

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen överlämnade i mars 1998 en skrivelse till riksdagen om "Afrikapolitik i förändring - En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet" (skr 1997/98:122)1. Det har nu gått fyra år sedan Afrikaskrivelsen lades fram. Det har hänt mycket både i Afrika och vad gäller samarbetet mellan Sverige och Afrika under den tiden. Därför lämnas i denna departementspromemoria en bild av utvecklingen i Afrika och av några grundläggande utvecklingsproblem som afrikanska länder står inför. Vidare redovisas hur den svenska politiken utvecklats för att genomföra intentionerna i regeringsskrivelsen.