Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Ds 2005:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En departementspromemoria med ett antal förslag om förstärkt anställningsskydd för föräldralediga och visstidsanställda.