Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Försvar i användning Ds 2008:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Försvarsberedningens rapport "Försvar i användning". Rapporten går att beställa på: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se