Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

En arbetslöshetsförsäkring för arbete Ds 2008:62

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria utkom i stencilupplaga den 23 oktober 2006. Under sommaren 2008 har den tryckts i departementsserien, Ds, och publicerats på webbplatsen. ---------------------- Regeringen föreslår åtgärder som framför allt syftar till att stärka arbetslinjen och arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring. Förslagen rör bland annat arbetsvillkoret, den överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen, studerandevillkoret, ersättningsnivåer och beräkning av normalarbetstid.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)