Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m. Ds 2009:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas frågor om återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, advokaters vittnesplikt och den frist inom vilken huvudförhandling med häktad ska hållas sedan åtal väckts.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)