Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Detta är pensionsöverenskommelsen Ds 2009:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med pensionsöverenskommelsen avses dels det regelsystem som gäller för den inkomstrelaterade ålderspensionen samt garantipensionen, dels de bakomliggande resonemang om principer som kommer till uttryck i betänkanden och propositioner.

Syftet med denna promemoria är att underlätta generationsväxlingar för såväl politiker med ansvar för pensionssystemet som ansvariga tjänstemän som har till uppgift att förvalta pensionssystemet. Detta genom att skapa en överblick över reformens orsaker och principer. Men syftet är också att bidra till en ökad kunskap och förståelse bland pensionssystemets övriga intressenter i samhället.

Promemorian innehåller tre delar med tre olika syften:

  • Kapitel 1 är en sammanställning i punktform av pensionsöverenskommelsens innehåll och omfattning. Den bygger på en vidareutveckling av den sammanställning som den tidigare Genomförandegruppen fastställde vid sitt sista sammanträde den 8 juni 2006.
  • Kapitel 2 beskriver reformens bakgrund, orsaker och principer och syftar till att ge en förståelse för reformens konstruktion och för de vägval som gjorts.
  • Kapitel 3 är en beskrivning av hur pensionssystemet fungerar.