Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer, som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...