Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar Ds 2012:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 1 juli 2010 trädde lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontroller i hamnar i kraft. Lagen är tidsbegränsad och gäller till och med den 30 juni 2013. Försöksverksamheten innebär att särskilt förordnade personer, trafiknykterhetskontrollanter, har rätt att i hamnar ta alkoholutandningsprov i form av sållningsprov på förare av motordrivna fordon.

I promemorian föreslås att lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2016, bland annat av det skälet att erfarenheterna av försöksverksamheten är alltför begränsade för ett slutgiltigt ställningstagande i frågan om lagen bör permanentas eller inte.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...