Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Straffansvar för eftersupning Ds 2013:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria analyseras om det bör införas ett straffansvar för så kallad eftersupning. Med eftersupning menas att en person som misstänks för rattfylleri men som anträffats en stund efter körningen har druckit alkohol först efter färden eller påstår att han eller hon gjort det. Det analyseras också om ett straffansvar bör omfatta även bruk av narkotika och andra berusande medel efter färd samt förare av andra färdmedel, till exempel fartyg, och andra personer som kan göra sig skyldiga till trafiknykterhetsbrott. I promemorian används begreppen efterförtäring och efterbruk.

I promemorian presenteras också en kartläggning av problemet. Den visar bland annat att det som främst förekommer är efterförtäring av alkohol eller påståenden om detta efter färd med personbilar och lastbilar.

Analysen utmynnar i bedömningen att ett straffansvar för efterförtäring och efterbruk inte bör införas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...