Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner Ds 2013:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna departementspromemoria föreslås att skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 1-5 (1-6 för specialskolan) upprättas en gång per läsår, i samband med ett av utvecklingssamtalen, i stället för varje termin. Dessutom föreslås att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan och i årskurs 6 i sameskolan samt i grundsärskolans årskurser 6-9 och i specialskolans årskurser 7-10 i de ämnen där betyg sätts.

Laddar...