Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Minskade krav på dokumentation i skolan

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringens förslag i remissen:

I årskurs 1-5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1-6 i specialskolan ska läraren upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan en gång per läsår, i stället för varje termin. Detta ska göras vid ett av läsårets utvecklingssamtal. Rektorn beslutar om utformningen av den skriftliga information som ges i utvecklingsplanen.

Det ska inte längre finnas något krav på att upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 6-9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan och i årskurs 7-10 i specialskolan. Detsamma ska gälla för årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg sätts.

Om en elev i årskurs 6-9 i grundsärskolan läser ämnesområden eller ämnen där betyg inte sätts ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan för dessa ämnesområden eller ämnen. Motsvarande gäller för elever i specialskolans årskurs 7-10 som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Rektorn beslutar om utformningen av den skriftliga information som ges i utvecklingsplaner.