Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet - genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna Ds 2013:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria innehåller förslag på författningsändringar som bedöms vara nödvändiga för att genomföra avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Informationsutbyte med USA

    Regeringen föreslår de lagändringar som krävs för att genomföra ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

Proposition (1 st)

  • Informationsutbyte med USA

    Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet samt antar de lagändringar som krävs för att genomföra avtalet.