Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd Ds 2013:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. I syfte att förbättra möjligheterna för dessa barn att delta i fritidsaktiviteter aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2014 att införa en fritidspeng. Avsikten är att fritidspengen ska rikta sig till barn i hushåll som har haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre. Regeringen föreslår att fritidspengen ska införas den 1 juli 2014.En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har tagit fram denna promemoria med ett förslag om fritidspeng. Fritidspengen föreslås regleras i socialtjänstlagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...