Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemoria med förslag om nya regler om omsättningsland för elektroniska tjänster, telekomtjänster och radio- och tv-sändningar har skickats ut på remiss. Förslaget innebär att tjänsterna ska anses omsatta i köparens land, om köparen är en privatperson. Det föreslås också regler som förenklar säljarens redovisning och betalning av mervärdesskatt för sådana omsättningar. Den föreslagna lagstiftningen genomför ändringar i mervärdesskattedirektivet.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.