Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att ett svenskt företag som säljer appar, spel och andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska redovisa och betala moms i köparnas länder. På motsvarande vis ska ett företag i ett annat EU-land redovisa och betala svensk moms för försäljningar till svenska privatpersoner. Genom förslaget kommer svenska företag att konkurrera på lika villkor med företag etablerade i EU-länder som har lägre momssatser.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.