Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Avskaffande av systemet med etableringslotsar Ds 2015:26

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots.

I denna promemoria föreslås att detta krav ska upphöra att gälla den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avskaffande av systemet med etableringslotsar

    Enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots. I lagrådsremissen föreslås att detta krav ska upphöra att gälla den 1 januari 2016.

Proposition (1 st)

  • Avskaffande av systemet med etableringslotsar

    I propositionen föreslås att kravet på Arbetsförmedlingen att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upphöra att gälla.