Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås nödvändiga lagändringar
avseende bränslebeskattningen för att genomföra EU-rättens regler om
offentliggörande och information om de företag som ges statligt stöd på
en webbplats samt begränsningar till att inte ge stöd till företag som är i
svårigheter eller föremål för återkrav. Förslagen föranleder ändringar i lagen om skatt på energi, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Dessa ändringar föranleder även ändringar i lagen om ändring i nämnda lag, som träder i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...