Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning Ds 2016:31

Publicerad

Promemorian innehåller förslag om att informations­utbytet inom NCT-samarbetet bör effektiviseras genom att de samarbetande myndigheterna ges möjlighet att elektroniskt dela sådana uppgifter som behövs för att de tillsammans ska kunna göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen.

Ladda ner:

Promemorian innehåller också en beskrivning och analys av den personuppgiftsbehandling som de tre myndigheterna vidtar inom ramen för NCT-samarbetet.

Pressmeddelande: Effektivare terrorismbekämpning på remiss

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning

    Promemorian innehåller förslag om att informations­utbytet inom NCT-samarbetet bör effektiviseras genom att de samarbetande myndigheterna ges möjlighet att elektroniskt dela sådana uppgifter som behövs för att de tillsammans ska kunna göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)