Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Elektroniska vägfraktsedlar Ds 2016:42

Publicerad

I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda 2008 års tilläggsprotokoll till den s.k. CMR-konventionen om godstransporter på väg som därmed skulle möjliggöra användningen av elektroniska fraktsedlar i samband med transporterna.

Ladda ner:

Den internationella CMR-konventionen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) reglerar internationella transporter av gods med lastbil.

Pressmeddelande: Regeringen bereder väg för elektroniska fraktsedlar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Elektroniska vägfraktsedlar

    I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda 2008 års tilläggsprotokoll till den s.k. CMR-konventionen om godstransporter på väg som därmed skulle möjliggöra användningen av elektroniska fraktsedlar i samband med transporterna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

    Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den s.k. CMR-konventionen. Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram förslag till lagändringar med anledning av tillträdet till protokollet.

Proposition (1 st)

  • Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

    Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den så kallade CMR-konventionen. Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram förslag till lagändringar med anledning av tillträdet till protokollet.