Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Elektronisk övervakning av kontaktförbud Ds 2017:1

Publicerad

I promemorian konstateras att dagens system avseende elektronisk övervakning av kontaktförbud behöver förändras.

Ladda ner:

Sedan möjligheterna infördes i lagstiftningen 2011 har elektronisk övervakning använts i mycket begränsad omfattning. I syfte att få till stånd ett mer ändamålsenligt system lämnas förslag som kommer att göra det möjligt att besluta om elektronisk övervakning i fler situationer än i dag.

Pressmeddelande: Utredning föreslår ökade möjligheter att använda fotboja vid kontaktförbud

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Elektronisk övervakning av kontaktförbud

    Regeringen föreslår att skyddet mot trakasserier och förföljelse ska stärkas. Det ska ske genom en bättre kontroll av att kontaktförbud följs och en skärpt syn på överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Proposition (1 st)

  • Elektronisk övervakning av kontaktförbud

    Regeringen föreslår att skyddet mot trakasserier och förföljelse ska stärkas. Det ska ske genom en bättre kontroll av att kontaktförbud följs och en skärpt syn på överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Laddar...