Remiss av Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud Diarienummer: Ju2017/ 00545/L5

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 3 maj 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.