Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Delrapportering för U 2015:08 en nationell samordnare för livsvetenskaperna U2017/00377/F

Publicerad

Delrapporteringen beskriver i huvudsak uppdrag, hur samordningsarbetet har fungerat och vilka förslag som överlämnats till regeringen för vidare åtgärder.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition