En treårig utbildning för tandhygienistexamen ID-nummer: U2018/00603/UH

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

I promemorian föreslås att kraven på utbildning för en tandhygienistexamen, som nu omfattar 120 högskolepoäng, ska ökas med 60 högskolepoäng vilket motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier. Kraven på utbildning för en tandhygienistexamen föreslås utökas från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng.

Ladda ner: