Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden Fi2018/03894/S2

Publicerad

Ladda ner:

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås höjd moms på naturguidning från 1 juli 2019. Förslaget är på remiss till 6 februari 2019.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...