Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Avskaffad särskild löneskatt för äldre Fi2019/00122/S1

Publicerad

Ladda ner:

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås den särskilda löneskatten för äldre att avskaffas från och med 1 juli 2019. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...