Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik Fi2019/00431/S2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet ska slopas. Vidare föreslås slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk. Slutligen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik ska höjas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.