Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Bättre polisutbildning för civilanställda

Publicerad

Civilanställda inom polisen kan utbilda sig till polismän genom att gå en särskild polisutbildning för specialister. I denna promemoria föreslås det att sex månaders tjänstgöring som polisaspirant ska ingå i utbildningen. Det föreslås också att utbildningen ska byta namn till funktionsinriktad polisutbildning. Förslagen, som innebär ändringar i polisförordningen (2014:1104) och förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman, ska träda i kraft den 1 mars 2020.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Bättre polisutbildning för civilanställda

    Civilanställda inom polisen kan utbilda sig till polismän genom att gå en särskild polisutbildning för specialister. I denna promemoria föreslås det att sex månaders tjänstgöring som polisaspirant ska ingå i utbildningen. Det föreslås också att utbildningen ska byta namn till funktionsinriktad polisutbildning. Förslagen, som innebär ändringar i polisförordningen (2014:1104) och förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman, ska träda i kraft den 1 mars 2020.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition