Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling Fi2019/03515/S1

Publicerad

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks.

Ladda ner:

Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Vidare ska den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter på sådan ersättningtill personer som arbetar med for skning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0 procent. Nedsättningen av den allmänna löneavgiften, tillsammans med den sedan tidigare gällande nedsättningen av arbetsgivaravgifterna, innebär en fördubblad nedsättning av det sammantagna avgiftsuttaget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020 och tillämpas på
ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
6 december 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...