Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna U2020/00176/UH

Publicerad

För att bättre kunna möta behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter föreslås förändrade krav i förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I syfte att säkerställa studenternas kompetens inom kunskapsområdet sex och samlevnad föreslås förändrade krav i grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.

Ladda ner:

Examensmålen regleras i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

    För att bättre kunna möta behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter föreslås förändrade krav i förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I syfte att säkerställa studenternas kompetens inom kunskapsområdet sex och samlevnad föreslås förändrade krav i grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition