Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster Fi2020/01855/S2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet ska införas vid
nationell handel mellan beskattningsbara personer vid omsättning av
mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta innebär att köparen, i stället för säljaren, ska vara skattskyldig (redovisnings- och betalningsskyldig) för mervärdesskatt. Syftet med förslaget är att förhindra omfattande mervärdesskattebedrägerier som leder till skattebortfall och snedvridning av konkurrensen.

Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 5 juni 2020. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...