Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En utvidgad möjlighet för tingsrätter att avgöra brottmål på handlingarna

Publicerad

I promemorian lämnas förslag som innebär att tingsrätter ges möjlighet att avgöra brottmål på handlingarna i större utsträckning.

Ladda ner:

Tingsrätter ska utan huvudförhandling få döma inte bara till böter som i dag, utan även till villkorlig dom eller till villkorlig dom i förening med böter. Syftet är att åstadkomma en snabbare lagföring och större effektivitet och flexibilitet genom att handläggningen av mål i högre grad anpassas till förhållandena i det enskilda fallet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...