Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Befordringskravet i postförordningen

Publicerad

I promemorian finns förslag på hur befordringskravet för postförsändelser bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Befordringskravet i postförordningen

    I promemorian finns förslag på hur befordringskravet för postförsändelser bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition