Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Promemoria – Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag S2020/09429

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att lagen om sjuklön låter arbetsmarknadens parter komma överens om att inte göra karensavdrag för vissa arbetstagare. Detta om det finns särskilda skäl.

Ladda ner:

Särskilda skäl kan finnas om arbetstagare möter människor som av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom riskerar att bli exempelvis allvarligt sjuka i en infektionssjukdom. Undantag från karensavdrag gäller främst anställda inom vård och omsorg. Det kan också gälla andra som i arbetet möter många personer i riskgrupperna.

Viktigt följa upp reglerna

Det är viktigt att följa upp och utvärdera reglerna. Detta bland annat vad avser konsekvenserna för smittspridning och arbetsutbud samt konsekvenserna av att karensavdraget finns kvar för timanställda och föräldralediga.

Arbetsgivarens kostnader följs upp

Även kostnaderna för arbetsgivare behöver följas upp. Det är också viktigt att följa upp att möjligheten att avtala bort karensavdraget enbart används av dem som har särskilda skäl att göra det.

Bestämmelserna föreslås gälla för perioden den 1 augusti 2021 till och med den 31 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...