Departementsserien och promemorior

Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket S2021/08121

Publicerad

Regeringskansliet föreslår förlängda tillfälliga regleringar om utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension till personer bosatta i andra länder än Sverige.

Ladda ner:

Regeringskansliet föreslår att möjligheten att betala ut förmåner till viss del förlängs från och med 1 oktober 2022 till utgången av 2022.

Förlängningen avser endast fortsatta utbetalningar till personer som för september 2022 har rätt att få garantipension utbetald till ett annat land inom EES eller till Schweiz.

Storbritannien och Nordirland

Med anledning av Brexit infördes svenska nationella bestämmelser som innebär att garantipension ska fortsätta att betalas ut till personer i Storbritannien och Nordirland (Förenade kungariket).

Även dessa bestämmelser gäller för närvarande till utgången av september 2022. Regeringskansliet föreslår att möjligheten att betala ut förmånerna till de berörda personerna i Förenade kungariket förlängs till utgången av 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition