Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026 S2022/03255

Publicerad

I promemorian presenterar regeringen en strategi för att motverka hemlöshet under åren 2022 till 2026.

Ladda ner:

I strategin tydliggör regeringen för hur den vill rikta de insatser som ska minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet. Strategin presenterar också regeringens insatser i arbetet med att förebygga mot att människor blir hemlösa.

Regeringens mål är att:

  • hemlöshet ska förebyggas
  • ingen ska bo eller leva på gatan
  • metoden Bostad först bör införas nationellt och att
  • det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...