Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Folkrätten i väpnad konflikt - en översyn av hur den internationella humanitära rätten har genomförts i Sverige Dir. 2007:134

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)