Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Folkrätt i väpnad konflikt SOU 2010:72

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vi har enligt våra direktiv haft i uppdrag att kartlägga de
folkrättsliga regler som gäller för väpnade konflikter, ockupation och neutralitet, och som Sverige är bundet av. I uppdraget har också ingått att kartlägga hur Sverige genomfört gällande humanitärrättsliga regler i svensk lagstiftning och att följa upp i vilken omfattning och på vilket sätt svensk folkrättsutbildning innehållsmässigt
är relevant mot bakgrund av gällande konventionsåtaganden.
Ytterligare en uppgift har varit att analysera de
sedvanerättsliga regler, inkluderande de slutsatser och skälen för dessa, som Internationella rödakorskommittén (ICRC) slagit fast i sin sedvanerättsstudie. I vårt uppdrag har vidare ingått att undersöka om det finns behov av en särskild nationell humanitärrättslig
manual och i sådant fall lämna förslag till en sådan

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...