Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter (U 2008:03) Dir. 2009:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att utöver det som omfattas av de ursprungliga direktiven också från och med den 1 juli 2009 och tills vidare ansvara för att genomföra avvecklingen av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Utredaren ska dock redan från och med den 1 april 2009 i samarbete med myndigheten förbereda avvecklingen så att myndigheten kan läggas ned den 30 juni 2009. Ansvaret för avvecklingen ligger till och med den 30 juni 2009 hos Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

Utredaren ska från och med den 1 juli 2009 ha arbetsgivaransvaret för den personal från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Skolverket och Skolinspektionen som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska även ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till Myndigheten för yrkeshögskolan och som till följd av organisationsförändringen eventuellt sägs upp av myndigheten. Även denna personal ska ingå i avvecklingsorganisationen.

Utredaren ska samråda med den särskilda utredare som ska förbereda bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan (dir. 2008:153) samt med Skolverket och Skolinspektionen.

Utredaren ska senast den 20 maj 2009 lämna en plan för avvecklingen av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Vidare ska utredaren senast den 1 juli 2009 lämna en budget för avvecklingen av myndigheten. Utredaren ska senast den 1 december 2009 lämna ett delbetänkande om hur avvecklingsarbetet fortskrider.

Senast den 1 oktober 2010 ska utredaren lämna ett slutbetänkande om avvecklingen av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

Laddar...