Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Förvarsutredningen (Ju 2009:03) Dir. 2009:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsdirektiv till Förvarsutredningen (Ju 2009:03)

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...