Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Genomförande av EG:s direktiv om återvändande samt frågor om förvar Dir. 2009:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska ta ställning till hur Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelands-medborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98) ska genomföras i Sverige.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...