Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd (A 2008:02) Dir 2009:115

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tiden för uppdraget förlängs till den 1 september 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition