Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? SOU 2009:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En dålig arbetsmiljö har negativa konsekvenser för både individer, företag och samhälle - det har forskningen dokumenterat i decennier. Höga arbetsbelastningar och olämplig arbetsorganisation leder till ohälsa, produktionsbortfall och sjukskrivning.

  • Men är det omvända också fallet?
  • Är en arbetsmiljö som är bättre än genomsnittet hälsofrämjande?
  • Leder en god arbetsmiljö till framgång för företaget, kanske till och med i form av en ökad lönsamhet?
  • Ökar då utrymmet för utsatta grupper att få plats i arbetslivet?
  • Vilka faktorer i arbetsmiljön är särskilt viktiga för om det går bra för företaget?

I denna skrift berättar forskare från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet vad forskningen vet i dag om dessa och andra besläktade frågor. Skriften försöker inte ge en heltäckande bild av forskningsläget, utan lyfter fram några viktiga aspekter av arbetsmiljön som framgångsfaktor.

Syftet med skriften är att bidra till den arbetsmarknadspolitiska diskussionen om arbetsmiljöns betydelse för produktion, välbefinnande och hälsa, och att ge inspiration till företag att se arbetsmiljön som en potent produktionsfaktor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition