Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Litteraturens ställning Dir. 2011:24

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en kommitté för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver.

Ladda ner:

Kommittén ska analysera:

 • litteraturens ställning i skolan,
 • läsfrämjande insatser,
 • de litterära upphovsmännens villkor,
 • bokmarknaden,
 • tidskriftsmarknaden, och
 • det internationella utbytet på litteraturområdet.

Kommittén ska lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas samt bland annat bedöma och föreslå vilka statliga insatser som bör göras för att möta de utmaningar som teknikutvecklingen för med sig. En målsättning med förslagen ska vara att de leder till ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Litteraturens ställning

  Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en kommitté för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Läsandets kultur

  Mot bakgrund av den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga föreslår Litteraturutredningen att regeringen för riksdagen lägger fram en plan för Ett läslyft för Sverige, med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018.

 • Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi

  I denna forskningsantologi har medieforskningsinstitutet Nordicom tillsammans med forskare från en rad discipliner belyst några av de områden som är viktiga för Litteraturutredningen. I antologin ligger fokus på läsvanor och läskunnighet samt situationen på bokmarknaden. Teknikutvecklingen är ett centralt tema i många av artiklarna.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Läsa för livet

  I propositionen föreslås nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som innebär att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Laddar...