Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi SOU 2012:10

Publicerad Uppdaterad

I denna forskningsantologi har medieforskningsinstitutet Nordicom tillsammans med forskare från en rad discipliner belyst några av de områden som är viktiga för Litteraturutredningen. I antologin ligger fokus på läsvanor och läskunnighet samt situationen på bokmarknaden. Teknikutvecklingen är ett centralt tema i många av artiklarna.

Ladda ner:

Syftet med antologin är att de texter som presenteras ska kunna tjäna som underlag för analyser, överväganden och förslag i vårt kommande betänkande. De skribenter som medverkar i antologin ansvarar dock själva för sina texter; de bedömningar som görs återspeglar inte nödvändigtvis utredningens uppfattning.

Litteraturutredningen (Ku 2011:04) har i uppdrag att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. Enligt direktiven (dir. 2010:24) ska utredningen bland annat analysera litteraturens ställning i skolan och läsfrämjande insatser, de litterära upphovsmännens villkor, bokmarknaden, tidskriftsmarknaden och det internationella utbytet på litteraturområdet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Litteraturens ställning

  Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en kommitté för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Läsandets kultur

  Mot bakgrund av den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga föreslår Litteraturutredningen att regeringen för riksdagen lägger fram en plan för Ett läslyft för Sverige, med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018.

 • Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi

  I denna forskningsantologi har medieforskningsinstitutet Nordicom tillsammans med forskare från en rad discipliner belyst några av de områden som är viktiga för Litteraturutredningen. I antologin ligger fokus på läsvanor och läskunnighet samt situationen på bokmarknaden. Teknikutvecklingen är ett centralt tema i många av artiklarna.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Läsa för livet

  I propositionen föreslås nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som innebär att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Laddar...