Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet Dir. 2012:71

Publicerad Uppdaterad

Tiden för uppdraget förlängs till och med den 31 december 2013. Försöksverksamheten med att fördela medel som bidrag till nyskapande kulturprojekt för 2012 ska i stället redovisas senast den 28 februari 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2013.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv som ger en kommitté i uppdrag att bland annat föreslå vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet och att etablera en försöksverksamhet som under 2011–2012 fördelar avsatta medel som bidrag till nyskapande kulturprojekt (dir. 2010:77). Kommittén lämnade den 30 mars 2012 delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16) med förslag till en långsiktig verksamhetsform. Uppdraget i övrigt skulle slutredovisas senast den 31 december 2012.

Tiden för uppdraget förlängs till och med den 31 december 2013. Försöksverksamheten med att fördela medel som bidrag till nyskapande kulturprojekt för 2012 ska i stället redovisas senast den 28 februari 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...