Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet Dir. 2010:77

Publicerad Uppdaterad

Kommittén ska lämna förslag på verksamhetsform som fungerar för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet, samt etablera en försöksverksamhet.

Ladda ner:

Kommittén ska bland annat:

  • lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet,
  • etablera en försöksverksamhet som under 2011-2012 fördelar avsatta medel som bidrag till nyskapande kulturprojekt.

För verksamheten beräknas 25 miljoner kronor per år avsättas. Av särskild vikt är att den bidragsgivande verksamheten ska ha en oberoende ställning som alternativ bidragsgivare och kunna hantera och främja kulturområdets hela omfattning. Kommittén ska sträva efter att hitta samverkan med andra finansiärer.

Kommittén ska särskilt överväga hur de nya kulturpolitiska målen kan få genomslag, såväl i försöksverksamheten som i förslagen om en långsiktig verksamhet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...