Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förändrad läkarutbildning (U 2011:10) Dir. 2012:119

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 mars 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition