Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e Dir. 2012:132

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker (S 2012:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget. Regeringen beslutade den 10 maj 2012 kommittédirektiv om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker (dir. 2012:43).

Uppdraget skulle redovisas senast den 1 april 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juli 2013.