Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya kapitaltäckningsregler Dir. 2013:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 april 2012 kommittédirektiv om nya kapitaltäckningsregler (dir. 2012:34). Utredningen har tagit namnet Utredningen om nya kapitaltäckningsregler. Utredningens uppdrag skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 1 oktober 2012. Regeringen beslutade den 20 september 2012 att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 15 maj 2013.

Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 september 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)