Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07) Dir. 2022:52

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 kommitté­direktiven Genom­förande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter (dir. 2021:48). Utredningen har antagit namnet Utred­ningen om hantering och köp av vissa krediter. Regeringen beslutade därefter den 17 mars 2022 om tilläggs­direktiv som innebar att utred­nings­tiden förlängdes med två månader till den 1 november 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redo­visas senast den
9 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition